Vaccination av invånare som är gravida med riskfaktor

4 May 2021

Folkhälsomyndigheten har nu klargjort att gravida kvinnor med tillstånd eller sjukdom som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19, som är födda 1986 eller tidigare eller har ett BMI över 30 rekommenderas vaccinering efter graviditetsvecka 12. Vaccinationsprogrammet utreder nu hur vaccinationsprocessen ska se ut för denna målgrupp och kommer att återkomma med besked så snart det är möjligt här.

Prioritering
Gruppen vaccineras i fas 3 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Gravida som tillhör riskgrupp eller bedöms som riskgraviditet ska erbjudas vaccination mot covid-19 från och med graviditetsvecka 12.

Tillstånd eller sjukdomar som innebär förhöjd risk:
• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, även stroke och hypertoni (högt blodtryck).
• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
• Kronisk lever- eller njursvikt.
• Diabetes typ 1 och typ 2.
• Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
Riskgraviditet:
• Gravida som är 35 år eller äldre
• Gravida med BMI över 30 vid inskrivningen