Äggfrysning

Äggfrysning kan vara en metod för att förlänga sin fertila period om man av olika skäl önskar att skjuta upp sin familjebildning. Utvecklingen med att förbättra äggcellernas nedfrysnings-, upptinings- och befruktningsteknologi har gått snabbt framåt. Tekniken för nedfrysning av äggceller, vitrifikation, ger goda resultat och gör det möjligt att frysa ned äggceller både effektivt och säkert.

Flera barn födda efter äggfrysning

Livio Göteborg var den första IVF kliniken i Sverige som redan 2011 framgångsrikt lyckades hjälpa par till sitt efterlängtade barn genom äggfrysning. Idag utför alla våra kliniker denna behandling.

Vem kan önska frysa sina äggceller?

Möjligheten att frysa ned ägg innebär att vi idag kan hjälpa kvinnor och par som måste eller önskar senarelägga sin graviditet på ett helt nytt sätt. Det finns flera orsaker till att bevara obefruktade ägg med hjälp av nedfrysning.

  • Om det finns en ökad risk att komma i tidigt klimakterie, exempelvis till följd av behandling av cancer eller annan sjukdom.
  • För att kvinnan måste genomgå behandling medicinskt eller kirurgiskt som får till följd att hon måste senarelägga barnafödandet fler år.
  • Om kvinnan befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjlig, men gärna vill ha barn i framtiden.

Inför äggfrysning stimuleras kvinnans äggstock på samma sätt som inför provrörsbefruktning.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.